Mytí a čištění střech

Provádíme čištění střech:

čištění eternitových střech

čistění betonových tašek KM beta

čištění tašek Bramac

čištění plechových střech

čištění šindelových střech

případně jakýchkoliv střešních krytin

Technologický postup při čištění střech

důkladné čištění střechy chemickou cestou a tlakem, který je přiměřený vzhledem k typu krytiny

při čištění střech používáme horolezeckou techniku nebo pracovní plošiny nebo mikro pracovní plošiny s průjezdností 80 cm

závěrečný úklid