Mytí a čištění fasád

Zajišťujeme likvidaci řas, plísní, lišejníků a mechů. Odstraňujeme smogové nečistoty z fasád

Technologický postup

Čištění fasády

Zkontrolujeme stav znečištěné plochy fasády a zvolíme postup čištění dle typu povrchu fasády
Zkontrolujeme stav před čištěním fasády ( drobná poškození,praskliny,praskliny pod parapety,
díry po ptácích popřípadě jiném fyzickém poškození atd.)
Čištění fasády od atmosférických nečistot – nánosy prachu,sazí ,smogu.
Čištění fasády od bilogických nečistot – řasy,plísně,mechy,lišejníky apod.
Čištění od těžce odstranitelných nečistot jako je – olej ,barva,rez ,fixy a jiné.

Příprava staveniště

Viditelné ohraničení prostoru staveniště pro zamezení přístupu do pracovního prostoru staveniště. Příprava povrchu
Při čištění fasády nebo jejím nátěru v případě nutnosti zakryjeme citlivá místa,kde by vlivem
vysokého tlaku mohlo dojít k poškození nebo potřísnění barvou (domovní zvonky,okna,atd.)

Odstranění povrchových nečistot

V případě že je fasáda silně znečiětena pevnými nečistotami např ( prach ,saze apod.) je nutno
nejdříve tyto nečistoty odstranit mokrou cestou (vysokotlakým čističem) takaby poté čistící
prostředek dosáhl maximálního účinku.Po tomto procesu je důležité nechat fasádu oschnout
minimálně 120 minut,případně kratší dobu při vhodných klimatických podmínkách (lze provádět v
teplotách nad 5 stupnů nikdy ne nižších – dochazí k nepravidelnému účinku chemického prostředku
k odstranění biologických nečistot a k jejímu vyprchávání)

Odstranění biologických a hloubkových nečistot

Na suchý povrch fasády (fasáda musí byt proschlá minimálně 120 minut dle klimatických
podmínek) se nanese nízkotlakým rozstřikovačem popřípadě válečkem přípravek BPS 7112 ,tento
přípravek je určen k hubení biologických nečistot jako jasou řasy,mechy,plísně lišejníky,houby a
jiné porosty.Koncentrace (ředění )probíha vždy dle návodu od výrobce a v doporučeném množství
na 1m2 které se aplikuje na fasádu a to vždy dle rozshau a síly znečištení,tento přípravek necháme
působit minimálně 30-60 minut od jeho nanesení na povrch fasády.V případě silného znečištení po
následném vysokotlakém čištení vlažnou vodou a s následných schnutím fasády nástřik opakujeme
a to pouze jen 2x,při každém dalším nástřiku čistícího prostředku bps 7112 by mohlo dojít k
poškození fasády (vymytí barvy ,praskliny apod.)

Mytí fasády

Při dodržení postupu který je uveden výše je 100 procentní účinnost čištění fasády prostředkem
BPS 7112 který se po důkladném nastříkaní nízkotlakým rozstřikovačem popřípadě válečkem
nanesen na plochu fasády omyje vlažnou vodou vysokotlakým čističem kdy se vždy postupuje od
shora dolů (tzn.odřezávání -čištění fasády ,plochy kde je nástřik proveden: nedochází ke koncentraci
již naneseného přípravku případným mytím zhora dolů.)

Aplikace ochranného nástřiku

V případě ,že fasáda po provedeném čištění nepotřebuje renovační nátěr BPS 7111 (kdy samotné
čištení je dostatečné bývá obvykle u méně znečištěných ploch)se jao prevence použije preventivni
fungicidní nástřik(nátěr)s dlouhodobou ochranou proti růstu plísní,řas,mechů,lišejníků a bakterií na
fasádách a jiných stavebních konstrukcích.Koncentrace toho přípravku probíha vždy a pouze jen dle
technické specifikace a návodu a v doporučeném množství na 1m2 která se aplikuje nízkotlakým
rozstřikovačem nebo válečkem

Informace o produktu BPS 7111
Art. No. 7111
Odstraňovač řas, mechu, plísní, lišejníků

TL_BPS-7111-CZ_20152

TL_BPS-7112-CZ_2015

Fotogalerie